2016-11-07 14:23:05

Ogłoszenie o naborze


więcej...

2016-11-07 11:04:41

Nabór do służby


więcej...

2016-11-04 08:25:26

Ogłoszenie o naborze


OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO DO SŁUŻBY WIĘZIENNEJ W ZAKŁADZIE KARNYM W KAMIŃSKU Z DNIA 02.11.2016r. więcej...

2016-06-29 10:02:08

Ogłoszenie o naborze do projektu Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie braniewskim (II) - POWER (29.06.2016)


staż, szkolenia indywidualne, bon na zasiedlenie, jednorazowe środki na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej więcej...

2013-10-23 09:26:25

Informacja ostrzegająca przed zjawiskiem handlu ludźmi


Informacja ostrzegająca przed zjawiskiem handlu ludźmi Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie więcej...

2013-06-10 08:09:12

Portal usług elektronicznych Publicznych Służb Zatrudnienia


Portal usług elektronicznych Publicznych Służb Zatrudnienia więcej...

2012-11-05 15:09:07

Nowe obowiązki dla zatrudniającyh cudzoziemców


Nowe obowiązki dla zatrudniającyh cudzoziemców. więcej...

2012-11-05 14:53:50

Informujemy, że osoby bezrobotne biorące udział bez skierowania starosty w szkoleniach finansowanych z publicznych środków krajowych na podstawie umowy o dofinansowanie projektu albo decyzji


Informujemy, że osoby bezrobotne biorące udział bez skierowania starosty w szkoleniach finansowanych z publicznych środków krajowych na podstawie umowy o dofinansowanie projektu albo decyzji organizowanych przez inny podmiot niż powiatowy urząd pracy, powiadamiają powiatowy urząd pracy o udziale w szkoleniu w terminie 7 dni przed dniem rozpoczęcia szkolenia. więcej...

2012-11-05 14:44:27

Informujemy, iż bezrobotni są zobowiązani do przedstawienia zaświadczenia o niezdolności do pracy wskutek choroby na druku ZUS ZLA (stare L-4).


Informujemy, iż bezrobotni są zobowiązani do przedstawienia zaświadczenia o niezdolności do pracy wskutek choroby na druku ZUS ZLA (stare L-4). więcej...