Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Udostępnianie informacji publicznych, znajdujących się w posiadaniu Powiatowego Urzędu Pracy w Braniewie następuje poprzez:

  • ogłaszanie informacji publicznych w Biuletynie Informacji Publicznej,
  • wyłożenie lub wywieszenie w miejscach ogólnie dostępnych,
  • udostępnianie na wniosek zainteresowanego.

Ograniczenia w dostępie do informacji publicznej

Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych (np. ochrona danych osobowych).

Ponadto prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy.

Terminy

Udostępnianie informacji na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli jest to niemożliwe, należy powiadomić wnioskodawcę w tym terminie, o powodach opóźnienia w przekazaniu informacji oraz o nowym terminie, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

Jeśli informacja może być przekazana niezwłocznie w formie ustnej lub pisemnej, osoba występująca o informację nie składa pisemnego wniosku. Instytucja udostępniająca informację ma obowiązek umożliwić jej skopiowanie, wydrukowanie, przesłanie lub przeniesienie na powszechnie używany nośnik informacji.

Opłaty

Jeżeli w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek Powiatowy Urząd Pracy w Braniewie ma ponieść dodatkowe koszty, związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia (wydruk, kserokopia, skopiowanie na CD itp.), podmiot ten może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom.

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 6989
Podmiot udostępniający: Biuletyn Informacji Publicznej Powiatowego Urzędu Pracy w Braniewie
Nazwa dokumentu: DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ NIE UDOSTĘPNIONEJ W BIP
Skrócony opis:
Osoba, która wytworzyła informację: Paweł Kępiński
Osoba, która udostępnia informację: Paweł Kępiński
Data wytworzenia informacji: 05.03.2021 12:22:15
Data udostępnienia informacji: 05.03.2021 12:38:03
Data ostatniej aktualizacji: 05.03.2021 12:56:29
Rejestr zmian