2015-02-18 10:59:04

Dane kontaktowe


Powiatowy Urząd Pracy w Braniewie

ul. Kościuszki 118

14-500 Braniewo

Tel.: 0 55 644 32 22

Faks: 0 55 644 32 24

e-mail: olbr@praca.gov.pl, sekretariat@pupbraniewo.pl

Elektroniczny Urząd Podawczy

 NIP: 582-14-91-355

Godziny otwarcia:

 Poniedziałek - Piątek 7:30 -15:30

 Przyjmowanie interesantów od godziny 7:45 do godziny 13:00

 

Dyrektor Urzędu
tel. 55 644 32 12 - pokój nr 3a


Z-ca Dyrektora Urzędu
tel. 55 644 32 23 - pokój nr 3b


Sekretariat
tel. 55 644 32 22 - pokój nr 3
e-mail: sekretariat@pupbraniewo.pl


Kadry
tel. 55 644 32 19, pokój nr 27


Kierownik Działu Centrum Aktywizacji Zawodowej
tel. 55 644 32 01 - pokój nr 4


Stanowisko ds. informatyki i statystyki
tel. 55 644 29 11 - pokój nr 18


Obsługa programów, kontakty z pracodawcami publicznymi
tel. 55 644 32 18 - pokój nr 15


Główna Księgowa
tel. 55 644 32 15 - pokój nr 26


Księgowość
tel. 55 644 32 16 - pokój nr 25


Instrumenty Rynku Pracy - Centrum Aktywizacji Zawodowej


Prace interwencyjne, roboty publiczne, dotacje, refundacje, prace społecznie użyteczne, wypłata świadczeń integracyjnych (CIS), bon zatrudnieniowy

tel. 55 644 32 14 - pokój nr 16

Staże, dodatki aktywizacyjne, bon stażowy, bon zasiedleniowy
tel. 55 644 22 31 - pokój nr 16


Poradnictwo zawodowe - Centrum Aktywizacji Zawodowej
Informacja zawodowa, porady indywidualne i grupowe

tel. 55 644 22 35 - pokój nr 11
tel. 55 625 50 40 - pokój nr 10
tel. 55 644 32 25 - pokój nr 12


Szkolenia - Centrum Aktywizacji Zawodowej
tel. 55 644 29 12 - pokój nr 14


Rejestracja, Ewidencja, Świadczenia i Informacja osób bezrobotnych i poszukujących pracy
tel. 55 644 32 05 dla nazwisk na litery A B D E F G H I K L - pokój nr 1
tel. 55 644 32 06 dla nazwisk na litery Ł M N O P - pokój nr 1
tel. 55 644 22 56 dla nazwisk na litery C J R S Ś T U W Z Ż - pokój nr 5


Doradcy klienta - stała opieka nad bezrobotnym lub poszukującym pracy,
w szczególności ustalanie profilu pomocy, przygotowanie i nadzór nad realizacją indywidualnego planu działania, świadczenie podstawowych usług rynku pracy
w formie indywidualnej oraz ułatwianie dostępu do innych form pomocy określonych
w ustawie ( w tym wydawanie skierowań do pracy)

tel. 55 625 50 40 - doradca klienta dla nazwisk na litery E, Ś , W - pokój nr 10
tel. 55 644 22 35 - doradcy klienta dla nazwisk na litery G , M , L - pokój nr 11
tel. 55 644 32 25 - doradcy klienta dla nazwisk na litery H, N , S - pokój nr 12
tel. 55 644 29 12 - doradcy klienta dla nazwisk na litery A , Ł , F , O , T, U - pokój nr 14
tel. 55 644 32 07 - doradca klienta dla nazwisk na litery I, R - pokój nr 19
tel. 55 625 50 43 - doradca klienta dla nazwisk na litery D, Ż, Ź - pokój nr 21
tel. 55 644 22 54 - doradcy klienta dla nazwisk na litery J , K  - pokój nr 22
tel. 55 644 22 53 - doradca klienta dla nazwisk na litery P,  Z - pokój nr 23
tel. 55 644 22 53 - doradca klienta dla nazwisk na litery B , C  - pokój nr 24


Pośrednictwo pracy - przyjmowanie ofert pracy, kontakt z pracodawcami prywatnym, informacja o ofertach pracy, oferty pracy EURES i sprawy związane z zatrudnieniem cudzoziemców
tel. 55 644 32 07 - pokój nr 19
tel. 55 625 50 43 - pokój nr 21

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Paweł Kępiński
Data powstania: 18.02.2015 09:59
Data ostatniej modyfikacji: 24.03.2017 10:09
Liczba wyświetleń: 33342

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Dane kontaktowe 24.03.2017 10:08 Paweł Kępiński
2 Dane kontaktowe 21.02.2017 07:40 Paweł Kępiński
3 Dane kontaktowe 28.11.2016 11:29 Paweł Kępiński
4 Dane kontaktowe 28.11.2016 11:29 Paweł Kępiński
5 Dane kontaktowe 28.11.2016 11:28 Paweł Kępiński
6 Dane kontaktowe 28.11.2016 11:28 Paweł Kępiński
7 Dane kontaktowe 25.06.2015 08:57 Paweł Kępiński
8 Dane kontaktowe 25.06.2015 08:56 Paweł Kępiński
9 Dane kontaktowe 07.05.2015 08:56 Paweł Kępiński
10 Dane kontaktowe 18.02.2015 09:59 Paweł Kępiński