2018-02-09 12:56:48

Stan i struktura bezrobocia - rok 2018


 

W poniższych archiwach znajdują się sprawozdania statystyczne MPiPS-01 (plik z nazwą rozpoczynającą się od MPiPS-01 ...) oraz Załącznik 1 do MPiPS-01 (pliki z nazwą rozpoczynającą się od ZAL1 ...) podzielone na powiat i poszczególne gminy obsługiwane przez urząd pracy.

Sprawozdanie MPiPS-01 zawiera:

Dział 1.1 i 1.2 Strukturę i bilans bezrobotnych (liczba bezrobotnych ogółem, liczba bezrobotnych z prawem do zasiłku itp.)
Dział 1.3 Bilans wybranych kategorii bezrobotnych, będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy.
Dział 1.4 Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu.
Dział 2.Poszukujący pracy, osoby uprawnione do dodatku aktywizacyjnego, osoby uczestniczące w działaniach realizowanych w ramach projektów współfinansowanych z europejskiego funduszu społecznego, cudzoziemcy z prawem do zasiłku.
Dział 3. Pośrednictwo pracy i wybrane  formy  aktywizacji.
Dział 4. Zgłoszenia zwolnień i zwolnienia grupowe, zwolnienia monitorowane.

Załącznik 1 do MPiPS-01 zawiera:

Podział ogółu (w tym kobiet) bezrobotnych oraz poszukujących pracy według czasu pozostawania bez pracy, wieku, poziomu wykształcenia i stażu pracy.

Podział bezrobotnych będący w szczególnej sytuacji na rynku pracy według czasu pozostawania bez pracy, wieku, poziomu wykształcenia i stażu pracy.

 


Stopa bezrobocia jest umieszczana na stronie psz.praca.gov.pl


Przedruk w całości lub w części oraz wykorzystywanie opracowań opublikowanych na stronach Powiatowego Urzędu Pracy w Braniewie do celów prasowych i innych jest dozwolone wyłącznie z podaniem źródła.

Załączniki

Komentarz Typ Nazwa Data Dodał
Ststystyki styczeń 2018 załącznik 01_styczen2018.zip 2018-02-09 12:57:33 Kępiński Paweł
Luty 2018 załącznik 02_luty2018.zip 2018-04-04 13:52:36 Kępiński Paweł
Ststystyki marzec 2018 załącznik 03_marzec2018.zip 2018-04-11 10:10:50 Kępiński Paweł
Ststystyki kwiecień 2018 załącznik 04_kwiecien2018.zip 2018-05-08 13:22:25 Kępiński Paweł
Ststystyki maj 2018 załącznik 05_maj2018.zip 2018-06-06 10:13:33 Kępiński Paweł
Statystyki czerwiec 2018 załącznik 06_czerwiec2018.zip 2018-08-03 08:22:45 Kępiński Paweł
Statystyki lipiec 2018 załącznik 07_lipiec2018.zip 2018-08-03 08:42:58 Kępiński Paweł
Ststystyki sierpień 2018 załącznik 08_sierpien2018.zip 2018-09-05 13:24:45 Kępiński Paweł
Statystyki wrzesień 2018 załącznik 09_wrzesien2018.zip 2018-10-03 12:06:58 Kępiński Paweł
Statystyki październik 2018 załącznik 10_pazdziernik2018.zip 2018-11-07 10:47:00 Kępiński Paweł
Statystyki listopad 2018 załącznik 11_listopad2018.zip 2018-12-04 08:42:11 Kępiński Paweł
Statystyki grudzień 2018 załącznik 12_grudzien2018.zip 2019-02-01 14:03:32 Kępiński Paweł

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Paweł Kępiński
Data powstania: 09.02.2018 11:56
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 1022

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował