2017-02-07 09:26:09

Stan i struktura bezrobocia - rok 2017


 

W poniższych archiwach znajdują się sprawozdania statystyczne MPiPS-01 (plik z nazwą rozpoczynającą się od MPiPS-01 ...) oraz Załącznik 1 do MPiPS-01 (pliki z nazwą rozpoczynającą się od ZAL1 ...) podzielone na powiat i poszczególne gminy obsługiwane przez urząd pracy.

Sprawozdanie MPiPS-01 zawiera:

Dział 1.1 i 1.2 Strukturę i bilans bezrobotnych (liczba bezrobotnych ogółem, liczba bezrobotnych z prawem do zasiłku itp.)
Dział 1.3 Bilans wybranych kategorii bezrobotnych, będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy.
Dział 1.4 Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu.
Dział 2.Poszukujący pracy, osoby uprawnione do dodatku aktywizacyjnego, osoby uczestniczące w działaniach realizowanych w ramach projektów współfinansowanych z europejskiego funduszu społecznego, cudzoziemcy z prawem do zasiłku.
Dział 3. Pośrednictwo pracy i wybrane  formy  aktywizacji.
Dział 4. Zgłoszenia zwolnień i zwolnienia grupowe, zwolnienia monitorowane.

Załącznik 1 do MPiPS-01 zawiera:

Podział ogółu (w tym kobiet) bezrobotnych oraz poszukujących pracy według czasu pozostawania bez pracy, wieku, poziomu wykształcenia i stażu pracy.

Podział bezrobotnych będący w szczególnej sytuacji na rynku pracy według czasu pozostawania bez pracy, wieku, poziomu wykształcenia i stażu pracy.

 


Stopa bezrobocia jest umieszczana na stronie www.psz.praca.gov.pl


Przedruk w całości lub w części oraz wykorzystywanie opracowań opublikowanych na stronach Powiatowego Urzędu Pracy w Braniewie do celów prasowych i innych jest dozwolone wyłącznie z podaniem źródła.

Załączniki

Komentarz Typ Nazwa Data Dodał
Statystyka styczeń 2017 załącznik 01_styczen2017.zip 2017-02-07 09:27:56 Kępiński Paweł
Statystyka luty 2017 załącznik 02_luty2017.zip 2017-04-05 12:04:15 Kępiński Paweł
Statystyka marzec 2017 załącznik 03_marzec2017.zip 2017-04-05 12:04:30 Kępiński Paweł
Statystyka kwiecień 2017 załącznik 04_kwiecien2017.zip 2017-06-01 11:56:18 Kępiński Paweł
Statystyka maj 2017 załącznik 05_maj2017.zip 2017-06-02 10:59:53 Kępiński Paweł
Statystyka czerwiec 2017 załącznik 06_czerwiec2017.zip 2017-08-09 13:10:11 Kępiński Paweł
Statystyka lipiec 2017 załącznik 07_lipiec2017.zip 2017-08-09 13:10:31 Kępiński Paweł
Ststystyka sierpień 2017 załącznik 08_sierpien2017.zip 2017-09-11 13:21:38 Kępiński Paweł
Ststystyka wrzesień 2017 załącznik 09_wrzesien2017.zip 2017-10-04 12:12:48 Kępiński Paweł
Ststystyka październik 2017 załącznik 10_pazdziernik2017.zip 2017-11-07 09:49:08 Kępiński Paweł
Statystyka listopad 2017 załącznik 11_listopad2017.zip 2017-12-13 12:14:22 Kępiński Paweł
Statystyka grudzień 2017 załącznik 12_grudzien2017.zip 2018-04-11 10:10:23 Kępiński Paweł

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Paweł Kępiński
Data powstania: 07.02.2017 08:26
Data ostatniej modyfikacji: 07.02.2017 08:27
Liczba wyświetleń: 4744

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Stan i struktura bezrobocia - rok 2017 07.02.2017 08:26 Paweł Kępiński