2017-01-18 14:03:00

Ogłoszenie o naborze do projektu Aktywizacja osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie braniewskim (III) - RPO (31.05.2017)


Logo1                                              Logo3                                          Logo 2

Aktywizacja osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie braniewskim (III)


Powiatowy Urząd Pracy w Braniewie ogłasza nabór wniosków na następujące formy wsparcia:

 • staż - 21 osób ( z jednoczesną możliwością zwrotu części kosztów przejazdu oraz częściowego zwrotu kosztów opieki nad dzieckiem lub dziećmi do lat 7)  -limit środków wyczerpany
 • jednorazowe środki na podjecie własnej działalności gospodarczej - 25 osób (kwota 24 000zł) limit środków wyczerpany
 • refundacja kosztów wyposażenia, doposażenia miejsca pracy - 40 osób (kwota 24 000zł) limit środków wyczerpany (29.06.2017)
 • prace interwencyjne - 86 osób (okres refundacji do 30 listopada 2017)- limit środków wyczerpany


Okres realizacji projektu 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.


Uczestnikami programu mogą być osoby bezrobotne:

 • osoby bezrobotne w wieku powyżej 29 roku życia, znajdujące się w grupie pierwszej oddalenia od rynku pracy – bezrobotni aktywni (I profil pomocy) lub w grupie drugiej oddalenia od rynku pracy – bezrobotni wymagający wsparcia (II profil pomocy), a dodatkowo spełniające co najmniej jedno z poniższych kryteriów:
  • osoby długotrwale bezrobotne - to osoba bezrobotna nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu,
  • osoby niepełnosprawne,
  • osoby powyżej 50 roku życia,
  • kobiety,
  • osoby nisko wykwalifikowane (tj. osoby o niskich kwalifikacjach).


Wszystkie osoby biorące udział w projekcie wypełniają i podpisują  deklaracje uczestnika projektu w celu monitorowania wskaźników niezbędnych przy realizacji projektu oraz oświadczenie uczestnika projektu w momencie skierowania na fakultatywną formę  wsparcia u swojego doradcy klienta.


W przypadku wniosków na staż realizowane  będą wyłączenie wnioski, które zawierają deklarację zatrudnienia na okres co najmniej trzech miesięcy(nieprzerwany okres co najmniej 90 dni) na minimum 1/2 etatu, bezpośrednio po zrealizowanej formie wsparcia.


Wnioski na poszczególne formy wsparcia przyjmowane są w siedzibie urzędu pracy – sekretariat pokój nr 3 – do wyczerpania limitu środków przeznaczonych na ten cel.


Zapraszamy zainteresowane osoby bezrobotne spełniające w/w kryteria  do udziału w projekcie.
Szczegółowe informacje u przypisanych doradców klienta.

 

Załączniki

Komentarz Typ Nazwa Data Dodał
Ogłoszenie - skan załącznik ogłoszenie o naborze RPO III.2017.pdf 2017-01-18 14:03:54 Kępiński Paweł

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Paweł Kępiński
Data powstania: 18.01.2017 13:03
Data ostatniej modyfikacji: 03.11.2017 10:05
Liczba wyświetleń: 3171

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Ogłoszenie o naborze do projektu Aktywizacja osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie braniewskim (III) - RPO (31.05.2017) 03.11.2017 10:03 Paweł Kępiński
2 Ogłoszenie o naborze do projektu Aktywizacja osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie braniewskim (III) - RPO (31.05.2017) 29.06.2017 13:07 Paweł Kępiński
3 Ogłoszenie o naborze do projektu Aktywizacja osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie braniewskim (III) - RPO (31.05.2017) 31.05.2017 11:46 Paweł Kępiński
4 Ogłoszenie o naborze do projektu Aktywizacja osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie braniewskim (III) - RPO (24.03.2017) 24.03.2017 07:46 Paweł Kępiński
5 Ogłoszenie o naborze do projektu Aktywizacja osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie braniewskim (III) - RPO (18.01.2017) 16.03.2017 13:03 Paweł Kępiński
6 Ogłoszenie o naborze do projektu Aktywizacja osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie braniewskim (III) - RPO (18.01.2017) 18.01.2017 13:03 Paweł Kępiński