2017-01-17 09:17:42

Nabór wniosków na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu - refundacja części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody i składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia - aktualizacja 09.03.2017


Powiatowy Urząd Pracy w Braniewie ogłasza nabór wniosków o refundację części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody i składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia, zgodnie z art. 150 f ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

W celu osiągnięcia wskaźnika efektywności zatrudnieniowej urząd pracy wymaga zatrudnienia skierowanej osoby bezpośrednio po zakończeniu umowy, dodatkowo przez okres co najmniej 30 dni, odpowiednio na podstawie stosunku pracy lub stosunku służbowego lub umowy o pracę nakładczą, z co najmniej minimalnym wynagrodzeniem za pracę.

Wnioski przyjmowane są w siedzibie urzędu pracy - sekretariat pok. nr 3 - do wyczerpania limitu środków przeznaczonych na ten cel - limit środków wyczerpany (aktualizacja 08.03.2017)

Braniewo, aktualizacja 18.01.2017 r.

 

 

Druk wniosku do pobrania pod tym linkiem

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Paweł Kępiński
Data powstania: 17.01.2017 08:17
Data ostatniej modyfikacji: 09.03.2017 08:59
Liczba wyświetleń: 2004

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Nabór wniosków na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu - refundacja części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody i składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia 18.01.2017 08:57 Paweł Kępiński
2 Nabór wniosków na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu - refundacja części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody i składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia 17.01.2017 08:23 Paweł Kępiński
3 Nabór wniosków na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu - refundacja części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody i składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia 17.01.2017 08:17 Paweł Kępiński