2017-01-16 13:58:00

Nabór wniosków na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu - staże finansowane ze środków Funduszu Pracy (limit środków wyczerpany 24.03.2017)


Powiatowy Urząd Pracy w Braniewie ogłasza nabór wniosków na organizacje staży na okres 6 miesięcy, zgodnie z art. 53 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;

Mając na uwadze, iż staże dla osób bezrobotnych należą do form wsparcia, które wpływają na wskaźniki efektywności kosztowej i zatrudnieniowej działalności urzędu pracy, dodatkowo w celu osiągnięcia efektywności pracodawca jest zobowiązany do zatrudnienia skierowanej osoby bezpośrednio po zakończeniu umowy o organizacje stażu, przez okres co najmniej 30 dni, odpowiednio na podstawie stosunku pracy lub stosunku służbowego lub umowy o pracę nakładczą, z co najmniej minimalnym wynagrodzeniem za pracę.

Wnioski przyjmowane są w siedzibie urzędu pracy - sekretariat pok. nr 3 - do wyczerpania limitu środków przeznaczonych na ten cel.

Nabór wstrzymany w związku z wyczerpaniem limitu środków (aktualizacja 24.03.2017)

 

Druk wniosku do pobrania pod tym linkiem

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Paweł Kępiński
Data powstania: 16.01.2017 12:58
Data ostatniej modyfikacji: 24.03.2017 07:48
Liczba wyświetleń: 2077

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Nabór wniosków na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu - staże finansowane ze środków Funduszu Pracy 16.01.2017 13:13 Paweł Kępiński
2 Nabór wniosków na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu - staże finansowane ze środków Funduszu Pracy 16.01.2017 12:58 Paweł Kępiński