2016-10-04 13:10:41

Informacja o posiadanych środkach finansowych przeznaczonych na aktywne formy przeciwdziałaniu bezrobociu - aktualizacjia 02.12.2016


Powiatowy Urząd Pracy w Braniewie informuje, że nadal dysponuje środkami finansowymi na realizacje poszczególnych form aktywizacji osób bezrobotnych:

 1. Refundacja części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenie społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia (art. 150f ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy) - limit wyczerpany

 2. Program Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie braniewskim (II) POWER:
  1. Jednorazowe środki na dofinansowanie podjęcie działalności gospodarczej,
  2. Szkolenia indywidualne (realizacja do 30.11.2016r.) - limit wyczerpany

 3. Program Aktywizacja osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie braniewskim (II) RPO:
  1. Refundacja kosztów wyposażenia, doposażenie stanowiska pracy - limit wyczerpany
  2. Jednorazowe środki na dofinansowanie podjęcie działalności gospodarczej - limit wyczerpany

 4. Rezerwa Ministra Aktywizacja 50+
  1. Staże - limit wyczerpany
  2. Prace interwencyjne - limit wyczerpany

 5. Rezerwa Ministra dla osób bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy, o których mowa w art. 49 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
  1. Staże, - limit wyczerpany
  2. Prace interwencyjne - limit wyczerpany

 

Bliższe informacje na temat poszczególnych form pomocy można uzyskać w Powiatowym Urzędzie Pracy w Braniewie, ul. Kościuszki 118 w pokoju nr 15, tel. pod nr  55/6443218
lub u Doradców klienta.

Ponadto dysponujemy środkami Fundusz Pracy w formie Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) na finansowanie działań na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników
i pracodawców. Informacji w sprawie przyznania środków z KFS udzielane są pod nr tel. 55/6442912, pok. nr 14 - limit wyczerpany

 

 Braniewo, dnia 04.10.2016 r.

Informacje o artykule

Autor: Jerzy Welke
Zredagował(a): Paweł Kępiński
Data powstania: 04.10.2016 12:10
Data ostatniej modyfikacji: 02.12.2016 07:51
Liczba wyświetleń: 2471

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Informacja o posiadanych środkach finansowych przeznaczonych na aktywne formy przeciwdziałaniu bezrobociu - aktualizacjia 02.12.2016 02.12.2016 07:49 Paweł Kępiński
2 Informacja o posiadanych środkach finansowych przeznaczonych na aktywne formy przeciwdziałaniu bezrobociu - aktualizacjia 11.10.2016 11.10.2016 11:10 Paweł Kępiński
3 Informacja o posiadanych środkach finansowych przeznaczonych na aktywne formy przeciwdziałaniu bezrobociu 04.10.2016 12:10 Paweł Kępiński