2016-04-08 13:50:37

Nabór wniosków na aktywne formy finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych


Powiatowy Urząd Pracy w Braniewie informuje, iż Uchwałą Nr XIV/115/16 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 24 marca 2016 roku przyznano środki finansowe PFRON na realizacje zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w roku 2016.

Podział szczegółowy na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej

Lp.

Wyszczególnienie finansowo-rzeczowe

                    Kwota w zł.

1

Zwrot wydatków na instrumenty i usługi rynku pracy na rzecz osób niepełnosprawnych poszukujących pracy i niepozostających w zatrudnieniu (art.11) – realizacja PUP

 

45 000,00

2

Udzielanie jednorazowo środków na rozpoczęcia działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej  (art.12a) – realizacja PUP

 

40 000,00

3

Zwrot  kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej (art. 26e) – realizacja PUP

40 000,00

4

Finansowanie kosztów szkolenia i przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych(art. 38 i 40 ) – realizacja PUP

5 000,00

Razem rehabilitacja zawodowa

130 000

 

Wnioski przyjmowane są w siedzibie urzędu pracy -sekretariat pokój nr 3 - do wyczerpania limitu środków przeznaczonych na ten cel.

Braniewo, 08.04.2016 r.

Druki wniosków do pozycji 1 oraz 4 tabeli do pobrania w pokjoju numer 16.

Druki wniosków do pozycji 2 i 3 tabeli do pobrania poniżej w załączniku.

Załączniki

Komentarz Typ Nazwa Data Dodał
Ogłoszenie - skan z podpisem załącznik Ogloszenie_PFRON.pdf 2016-04-08 13:54:32 Kępiński Paweł
Dodatkowe informacje załącznik Informacja PFRON wyposażenia, działalność.docx 2016-04-20 14:08:42 Kępiński Paweł

Informacje o artykule

Autor: Jerzy Welke
Zredagował(a): Paweł Kępiński
Data powstania: 08.04.2016 12:50
Data ostatniej modyfikacji: 08.04.2016 12:52
Liczba wyświetleń: 2369

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Nabór wniosków na aktywne formy finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 08.04.2016 12:50 Paweł Kępiński