2016-04-01 11:20:23

Nabór wniosków na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu - prace interwencyjne, staże finansowane ze środków REZERWY MINISTRA „Aktywizacja 50+"


Powiatowy Urząd Pracy w Braniewie ogłasza nabór wniosków na aktywne formy aktywizacji dla osób bezrobotnych po 50 roku życia na:

  1. prace interwencyjne na okres 9 miesięcy, z refundacją za okres 6 miesięcy, zgodnie z art. 51 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ;
  2. staż na okres 6 miesięcy, zgodnie z art. 53 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy - limit wyczerpany


mając na uwadze założenia projektu „Aktywizacja 50+" bezpośrednio po zakończeniu danej formy aktywizacji pracodawca zobowiązuje się do zatrudnienia skierowanej osoby bezrobotnej przez okres 1 miesiąca odpowiednio na podstawie stosunku pracy lub stosunku służbowego lub umowy o pracę nakładczą, z co najmniej minimalnym wynagrodzeniem za pracę.


Wnioski przyjmowane są w siedzibie urzędu pracy - sekretariat pok. nr 3 - do wyczerpania limitu środków przeznaczonych na ten cel.


Druk wniosku w załączniku.

Braniewo, 01.04.2016 r.

Załączniki

Komentarz Typ Nazwa Data Dodał
Ogłoszenie - skan z podpisem załącznik Nabor50plus.pdf 2016-04-01 11:20:42 Kępiński Paweł
Wniosek interwencja 50+ załącznik Wniosek o organizacje prac interwencyjnych Aktywizacja 50+ 01.04.16.doc 2016-04-01 11:21:24 Kępiński Paweł
Wniosek staż 50+ załącznik Wniosek o organizację stażu osoby bezrobotnej Aktywizacja 50+02 2016.doc 2016-04-01 11:21:38 Kępiński Paweł
Umowa staż 50+ załącznik Umowa na staż FP AKTYWIZACJA 50+.doc 2016-04-01 11:21:48 Kępiński Paweł
Załącznik tylko do interwencji załącznik formularz_informacji_przedstawianych_przy_ubieganiu_sie_o_pomoc_de_minimis_-_rozporzadzenie_KE_nr_1407_2013_(obowiazuje_od_dnia_15112014).xlsx 2016-04-01 11:22:52 Kępiński Paweł

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Paweł Kępiński
Data powstania: 01.04.2016 10:20
Data ostatniej modyfikacji: 11.05.2016 13:38
Liczba wyświetleń: 2639

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Nabór wniosków na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu - prace interwencyjne, staże finansowane ze środków REZERWY MINISTRA „Aktywizacja 50+" 11.05.2016 13:37 Paweł Kępiński
2 Nabór wniosków na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu - prace interwencyjne, staże finansowane ze środków REZERWY MINISTRA „Aktywizacja 50+" 01.04.2016 10:20 Paweł Kępiński