2016-02-04 12:17:38

Stan i struktura bezrobocia - rok 2016


Stan i struktura bezrobocia - rok 2016

 

W poniższych archiwach znajdują się sprawozdania statystyczne MPiPS-01 (plik z nazwą rozpoczynającą się od MPiPS-01 ...) oraz Załącznik 1 do MPiPS-01 (pliki z nazwą rozpoczynającą się od ZAL1 ...) podzielone na powiat i poszczególne gminy obsługiwane przez urząd pracy.

Sprawozdanie MPiPS-01 zawiera:

Dział 1.1 i 1.2 Strukturę i bilans bezrobotnych (liczba bezrobotnych ogółem, liczba bezrobotnych z prawem do zasiłku itp.)
Dział 1.3 Bilans wybranych kategorii bezrobotnych, będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy.
Dział 1.4 Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu.
Dział 2.Poszukujący pracy, osoby uprawnione do dodatku aktywizacyjnego, osoby uczestniczące w działaniach realizowanych w ramach projektów współfinansowanych z europejskiego funduszu społecznego, cudzoziemcy z prawem do zasiłku.
Dział 3. Pośrednictwo pracy i wybrane  formy  aktywizacji.
Dział 4. Zgłoszenia zwolnień i zwolnienia grupowe, zwolnienia monitorowane.

Załącznik 1 do MPiPS-01 zawiera:

Podział ogółu (w tym kobiet) bezrobotnych oraz poszukujących pracy według czasu pozostawania bez pracy, wieku, poziomu wykształcenia i stażu pracy.

Podział bezrobotnych będący w szczególnej sytuacji na rynku pracy według czasu pozostawania bez pracy, wieku, poziomu wykształcenia i stażu pracy.

 


Stopa bezrobocia jest umieszczana na stronie www.psz.praca.gov.pl


Przedruk w całości lub w części oraz wykorzystywanie opracowań opublikowanych na stronach Powiatowego Urzędu Pracy w Braniewie do celów prasowych i innych jest dozwolone wyłącznie z podaniem źródła.

Załączniki

Komentarz Typ Nazwa Data Dodał
Styczeń 2016 załącznik 01_styczen2016.zip 2016-02-04 12:19:23 Kępiński Paweł
Luty 2016 załącznik 02_luty2016.zip 2016-05-09 10:44:05 Kępiński Paweł
Marzec 2016 załącznik 03_marzec2016.zip 2016-05-09 10:44:19 Kępiński Paweł
Kwiecień 2016 załącznik 04_kwiecien2016.zip 2016-06-03 09:10:20 Kępiński Paweł
Maj 2016 załącznik 05_maj2016.zip 2016-07-26 13:08:04 Kępiński Paweł
Czerwiec 2016 załącznik 06_czerwiec2016.zip 2016-07-26 13:08:20 Kępiński Paweł
Lipiec 2016 załącznik 07_lipiec2016.zip 2016-09-09 09:18:44 Kępiński Paweł
Sierpień 2016 załącznik 08_sierpien2016.zip 2016-09-09 09:19:02 Kępiński Paweł
Wrzesień 2016 załącznik 09_wrzesien2016.zip 2016-10-04 10:51:16 Kępiński Paweł
Październik 2016 załącznik 10_pazdziernik2016.zip 2016-11-22 08:11:12 Kępiński Paweł
Listopad 2016 załącznik 11_listopad2016.zip 2017-01-17 10:29:38 Kępiński Paweł
Grudzień 2016 załącznik 12_grudzien2016.zip 2017-01-27 09:23:04 Kępiński Paweł

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Paweł Kępiński
Data powstania: 04.02.2016 11:17
Data ostatniej modyfikacji: 09.05.2016 09:42
Liczba wyświetleń: 2491

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Stan i struktura bezrobocia - rok 2016 04.02.2016 11:18 Paweł Kępiński
2 Stan i struktura bezrobocia - rok 2016 04.02.2016 11:17 Paweł Kępiński