2011-11-08 12:18:35

Usługi Rynku Pracy


Podstawowymi usługami rynku pracy są:
  1. pośrednictwo pracy;
  2. poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa;
  3. pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy;
  4. organizacja szkoleń.

Usługi rynku pracy wykonywane na podstawie przepisów ustawy przez publiczne służby zatrudnienia są realizowane zgodnie ze standardami usług rynku pracy.Powiatowe urzędy pracy prowadzą pośrednictwo pracy dla zarejestrowanych osób, a w razie braku możliwości zapewnienia odpowiedniej pracy:
  1. świadczą usługę poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej;
  2. świadczą usługę pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy;
  3. inicjują, organizują i finansują szkolenia, przygotowanie zawodowe dorosłych i staże oraz przyznają i wypłacają stypendia;
  4. inicjują i dofinansowują tworzenie dodatkowych miejsc pracy;
  5. inicjują oraz finansują w zakresie określonym w ustawie inne instrumenty rynku pracy;
  6. przyznają i wypłacają zasiłki oraz inne świadczenia z tytułu bezrobocia.


Informacje zgodne ze stanem prawnym na dzień 08.11.2011
(CAZ.EP)
Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Grzegorz Rudziński
Data powstania: 08.11.2011 11:18
Data ostatniej modyfikacji: 18.11.2011 12:43
Liczba wyświetleń: 6880

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Usługi Rynku Pracy 08.11.2011 11:19 Grzegorz Rudziński
2 Usługi Rynku Pracy 08.11.2011 11:18 Grzegorz Rudziński