2013-04-29 10:38:03

Nabór wniosków na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu - II tura


Nabór wniosków na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu - II tura

Powiatowy Urząd Pracy w Braniewie ogłasza II turę naboru wniosków na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu, realizowanych ze środków Funduszu Pracy na:

 

1. Organizację staży.

2. Prace interwencyjne

 

Wnioski przyjmowane są w siedzibie urzędu pracy w terminie od dnia 02.05.2013 r. do dnia 15.05.2013 r.

 Wnioski będą rozpatrywane w oparciu o Zasady organizowania staży z dnia 01.01.2013 r. Przy rozpatrywaniu wniosków brana będzie pod uwagę efektywność zatrudnieniowa tj. uzyskanie efektu zatrudnienia po zakończeniu realizacji formy wsparcia.

Dyrektor
Jerzy Welke

Informacje o artykule

Autor: Jerzy Welke
Zredagował(a): Paweł Kępiński
Data powstania: 29.04.2013 09:38
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 5128

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował