2013-03-11 08:55:33

Stan i struktura bezrobocia - rok 2013


Stan i struktura bezrobocia - rok 2013


W poniższych archiwach znajdują się sprawozdania statystyczne MPiPS-01 (plik z nazwą rozpoczynającą się od MPiPS-01 ...) oraz Załącznik 1 do MPiPS-01 (pliki z nazwą rozpoczynającą się od ZAL1 ...) podzielone na powiat i poszczególne gminy obsługiwane przez urząd pracy.

Sprawozdanie MPiPS-01 zawiera:

Dział 1.1 i 1.2 Strukturę i bilans bezrobotnych.
Dział 1.3 Bilans wybranych kategorii bezrobotnych, będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy.
Dział 1.4 Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu.
Dział 2.Poszukujący pracy, osoby uprawnione do dodatku aktywizacyjnego, osoby uczestniczące w działaniach realizowanych w ramach projektów współfinansowanych z europejskiego funduszu społecznego, cudzoziemcy z prawem do zasiłku.
Dział 3. Pośrednictwo pracy i wybrane  formy  aktywizacji.
Dział 4. Zgłoszenia zwolnień i zwolnienia grupowe, zwolnienia monitorowane.

Załącznik 1 do MPiPS-01 zawiera:

Podział ogółu (w tym kobiet) bezrobotnych oraz poszukujących pracy według czasu pozostawania bez pracy, wieku, poziomu wykształcenia i stażu pracy.

Podział bezrobotnych będący w szczególnej sytuacji na rynku pracy według czasu pozostawania bez pracy, wieku, poziomu wykształcenia i stażu pracy.Stopa bezrobocia jest umieszczana na stronie www.psz.praca.gov.pl


Przedruk w całości lub w części oraz wykorzystywanie opracowań opublikowanych na stronach Powiatowego Urzędu Pracy w Braniewie do celów prasowych i innych jest dozwolone wyłącznie z podaniem źródła.

Załączniki

Komentarz Typ Nazwa Data Dodał
Styczeń 2013r. załącznik 01_styczen2013.zip 2013-03-11 08:56:36 Kępiński Paweł
Luty 2013r. załącznik 02_luty2013.zip 2013-03-11 09:01:59 Kępiński Paweł
załącznik 03_marzec2013.zip 2013-04-09 12:34:37 Kępiński Paweł
Kwiecień 2013r. załącznik 04_kwiecien2013.zip 2013-05-08 10:54:13 Kępiński Paweł
Sprawozdanie za maj 2013r. załącznik 05_maj2013.zip 2013-07-09 09:02:10 Kępiński Paweł
Sprawozdania za czerwiec 2013r. załącznik 06_czerwiec2013.zip 2013-08-06 09:22:28 Kępiński Paweł
Sprawozdanie za lipiec 2013r. załącznik 07_lipiec2013.zip 2013-08-06 09:29:05 Kępiński Paweł
Sprawozdanie za sierpień 2013r. załącznik 08_sierpien2013.zip 2013-10-08 14:04:43 Kępiński Paweł
Sprawozdanie za wrzesień 2013r. załącznik 09_wrzesien2013.zip 2013-10-08 14:05:33 Kępiński Paweł
Sprawozdanie za październik 2013r. załącznik 10_pazdziernik2013.zip 2013-11-07 09:50:41 Kępiński Paweł
Sprawozdanie za Listopad 2013 załącznik 11_listopad2013.zip 2013-12-06 14:30:28 Kępiński Paweł
Sprawozdanie za grudzień 2013r. załącznik 12_grudzien2013.zip 2014-02-07 09:17:44 Kępiński Paweł

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Paweł Kępiński
Data powstania: 11.03.2013 07:55
Data ostatniej modyfikacji: 11.03.2013 07:55
Liczba wyświetleń: 3929

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Stan i struktura bezrobocia - rok 2013 11.03.2013 07:55 Paweł Kępiński