2013-01-11 15:29:26

Nabór wniosków na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu - I tura - aktualizacja z dnia 21.03.2013r.


Powiatowy Urząd Pracy w Braniewie ogłasza I turę naboru wniosków na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu, realizowanych ze środków Funduszu Pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Braniewie ogłasza I turę naboru wniosków na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu, realizowanych ze środków Funduszu Pracy:

1.       Organizację staży – planowana liczba miejsc  stażowych dla 40 osób - limit wyczerpany,
2.       Prace interwencyjne – limit wyczerpany.

 

Wnioski przyjmowane są w terminie do dnia 25.01.2013 r. w siedzibie urzędu pracy.

Wnioski będą rozpatrywane w oparciu o:

·         ZASADY DOKONYWANIA REFUNDACJI KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY DLA SKIEROWANEGO BEZROBOTNEGO ORAZ PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ z dnia 01.01.2013 r.

·         ZASADY ORGANIZOWANIA STAŻY z dnia 01.01.2013 r.

 

Nabór wniosków  na pozostałe formy aktywizacji w tym:

1.       Refundacja wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy - limit wyczerpany,
2.       Szkolenia indywidualne - limit wyczerpany,
3.       Finansowanie stypendium z tytułu podjęcia nauki - limit wyczerpany,
4.       Finansowanie studiów podyplomowych - limit wyczerpany.

będzie realizowany do wyczerpania limitu środków przeznaczonych na ten cel.

 

 

Dyrektor

Jerzy Welke

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Paweł Kępiński
Data powstania: 11.01.2013 14:29
Data ostatniej modyfikacji: 21.03.2013 09:29
Liczba wyświetleń: 5296

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Nabór wniosków na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu - I tura - aktualizacja z dnia 12.03.2013r. 12.03.2013 11:01 Paweł Kępiński
2 Nabór wniosków na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu - I tura - aktualizacja z dnia 25.02.2013r. 07.03.2013 08:20 Paweł Kępiński
3 Nabór wniosków na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu - I tura - aktualizacja z dnia 25.02.2013r. 25.02.2013 10:52 Paweł Kępiński
4 Nabór wniosków na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu - I tura. 11.01.2013 14:29 Paweł Kępiński
5 Nabór wniosków na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu - I tura. 11.01.2013 14:29 Paweł Kępiński