2012-11-05 14:44:27

Informujemy, iż bezrobotni są zobowiązani do przedstawienia zaświadczenia o niezdolności do pracy wskutek choroby na druku ZUS ZLA (stare L-4).


Informujemy, iż bezrobotni są zobowiązani do przedstawienia zaświadczenia o niezdolności do pracy wskutek choroby na druku ZUS ZLA (stare L-4).

Informujemy, iż w związku ze zmianą ustawy
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy od dnia 01.02.2009r.
bezrobotni są zobowiązani do przedstawienia zaświadczenia o niezdolności do pracy wskutek choroby na druku ZUS ZLA (stare L-4).

Nieprzedstawienie zaświadczenia w wymaganej formie skutkuje pozbawieniem statusu bezrobotnego z pierwszym dniem niezdolności do pracy.

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Paweł Kępiński
Data powstania: 05.11.2012 14:44
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 2123

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował