2012-06-08 10:40:31

Rekrutacja uczestników do projektu „SZANSA NA START”


Rekrutacja uczestników do projektu „SZANSA NA START”


Powiatowy Urząd Pracy w Elblągu oraz Partner projektu Powiatowy Urząd Pracy w Braniewie ogłaszają rekrutację uczestników do projektu „SZANSA NA START” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Rekrutacja do udziału w projekcie:

Termin rekrutacji kandydatów do udziału w projekcie 22.06.2012 – 30.09.2012 r.

Nabór wniosków:

Nabór do projektu zostanie dokonany na podstawie złożonych do Biura Projektu lub Punktów Rekrutacyjno-Konsultacyjnych dokumentów rekrutacyjnych, tj. wniosku kwalifikacyjnego wraz z załącznikami

Wniosek kwalifikacyjny dostępny jest w siedzibie PUP w Elblągu i Braniewie oraz na stronach internetowych PUP: www.elblag.up.gov.pl i www.pupbraniewo.pl

Biuro projektu mieści się w siedzibie: Powiatowego Urzędu Pracy, ul. Saperów 24, 82-300 Elbląg – pokój nr 111;

Punkty Rekrutacyjno-Konsultacyjne w siedzibie:

  • POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ELBLĄGU

       ul. Saperów 24, 82-300 Elbląg

       stanowisko ds. dotacji – pokój nr 109 (I piętro), tel. 055 237-67-27;

  • POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W BRANIEWIE

       ul. Kościuszki 118, 14-500 Braniewo

       stanowisko ds. programów – pokój nr 15, tel. 055 644-32-18

Godziny otwarcia Punktów Rekrutacyjno-Konsultacyjnych:  8.00 – 14.00.

Liczba miejsc dla kandydatów do projektu jest ograniczona. Nabór wniosków będzie prowadzony do osiągnięcia 2-krotności liczby uczestników. Projekt przewiduje przyjęcie wniosków kwalifikacyjnych od 240 kandydatów do udziału w projekcie, z tego:

  • 180 dla osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Elblągu,
  •   60 dla osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Braniewie.

Realizator projektu zastrzega sobie prawo wcześniejszego zamknięcia naboru dokumentów rekrutacyjnych w danym powiecie. Informacja o wcześniejszym zamknięciu naboru zostanie niezwłocznie zamieszczona na stronach internetowych PUP: www.elblag.up.gov.pl i www.pupbraniewo.pl oraz Biurze projektu i Punktach Rekrutacyjno-Konsultacyjnych.

W ramach projektu planuje się objęciem wsparciem ogółem 120 osób bezrobotnych (50K, 70M), zarejestrowanych we właściwym powiatowym urzędzie pracy (PUP w Elblągu i PUP w Braniewie), zainteresowanych rozpoczęciem własnej działalności gospodarczej, które bez środków finansowych z Europejskiego Funduszu Społecznego nie mogłyby samodzielnie sfinansować przedsięwzięcia. 

Zgodnie z Regulaminem projektu „SZANSA NA START” o zakwalifikowanie do projektu mogą ubiegać się osoby bezrobotne zarejestrowane w PUP w Elblągu i PUP w Braniewie, ze szczególnym uwzględnieniem osób w trudnej sytuacji na rynku pracy:

  • osoby w wieku 15-24 lata – 15 osób (6K, 9M)
  • osoby długotrwale bezrobotne – 41 osób (20K, 21M)
  • osoby z terenów wiejskich – 30 osób (10K, 20M)
  • osoby w wieku 50-64 lata – 10 osób (4K, 6M)

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji i realizacji projektu zawarte zostały w Regulaminie projektu „SZANSA NA START”, dostępnym w Powiatowym Urzędzie Pracy w Elblągu i Braniewie oraz na stronach internetowych Powiatowych Urzędów Pracy realizujących projekt.

Załączniki

Komentarz Typ Nazwa Data Dodał
Wniosek kwalifikacyjny uczestników projektu - pdf załącznik Załącznik nr 1. WNIOSEK KWALIFIKACYJNY.pdf 2012-06-08 10:41:06 Kępiński Paweł
Wniosek kwalifikacyjny uczestników projektu - doc załącznik Załącznik nr 1. WNIOSEK KWALIFIKACYJNY.doc 2012-06-08 10:41:17 Kępiński Paweł

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Paweł Kępiński
Data powstania: 08.06.2012 09:40
Data ostatniej modyfikacji: 01.08.2012 09:59
Liczba wyświetleń: 4261

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Rekrutacja uczestników do projektu „SZANSA NA START” 01.08.2012 07:46 Paweł Kępiński
2 Rekrutacja uczestników do projektu „SZANSA NA START” 01.08.2012 07:45 Paweł Kępiński
3 Rekrutacja uczestników do projektu „SZANSA NA START” 01.08.2012 07:42 Paweł Kępiński
4 Rekrutacja uczestników do projektu „SZANSA NA START” 25.06.2012 13:41 Grzegorz Rudziński
5 Rekrutacja uczestników do projektu „SZANSA NA START” 08.06.2012 09:40 Paweł Kępiński