2011-11-29 09:21:47

Poradnictwo Zawodowe - informacje dla pracodawców


POMOC PRACODAWCY W INDYWIDUALNYM ROZWOJU ZAWODOWYM

 oraz

POMOC PRACODAWCY W DOBORZE KANDYDATÓW DO PRACY

 

Uwarunkowania prawne:

  • Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. 2004 r. nr 99, poz. 1001 z późn.zm.)
  • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji oraz trybu i sposobu prowadzenia usług rynku pracy (Dz.U. 2014, poz. 667)
  • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 nr 133 poz.883 z późn.zm.)

Zakres i forma pomocy:

  • Pomoc ta ma formę porady zawodowej, w ramach której doradca zawodowy pomaga przeanalizować posiadane kwalifikacje, kompetencje, umiejętności, predyspozycje zawodowe, proponuje określony plan możliwości rozwoju zawodowego klienta.

  • W ramach porady istnieje możliwość skorzystania z diagnostyki psychologicznej w celu określenia predyspozycji do pracy w określonym zawodzie. Oceniane są m.in. zainteresowania zawodowe, podatność na stres i radzenie sobie ze stresem, kompetencje społeczne.

 

Procedura świadczenia usługi

Pracodawca zainteresowany pomocą w indywidualnym rozwoju zawodowym składa do Powiatowego Urzędu Pracy wniosek, który stanowi załącznik nr 1.

 

 

Załączniki

Komentarz Typ Nazwa Data Dodał
Załącznik 1 - Wniosek pracodawcy o udzielenie pomocy - wersja doc załącznik Zalacznik 1_Wniosek pracodawcy o udzielenie pomocy.doc 2014-12-23 09:16:01 Kępiński Paweł
Załącznik 1 - Wniosek pracodawcy o udzielenie pomocy - wersja pdf załącznik Zalacznik 1_Wniosek pracodawcy o udzielenie pomocy.pdf 2014-12-23 09:16:11 Kępiński Paweł

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Grzegorz Rudziński
Data powstania: 29.11.2011 08:21
Data ostatniej modyfikacji: 23.12.2014 08:18
Liczba wyświetleń: 3862

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Poradnictwo Zawodowe - informacje dla pracodawców 23.12.2014 08:17 Paweł Kępiński
2 Poradnictwo Zawodowe - informacje dla pracodawców 23.12.2014 08:13 Paweł Kępiński
3 Poradnictwo Zawodowe - informacje dla pracodawców 21.12.2011 10:51 Grzegorz Rudziński
4 Poradnictwo Zawodowe - informacje dla pracodawców 21.12.2011 10:49 Grzegorz Rudziński
5 Poradnictwo Zawodowe - informacje dla pracodawców 29.11.2011 08:21 Grzegorz Rudziński