2011-02-03 12:37:57

Stan i struktura bezrobocia - rok 2011W poniższych archiwach znajdują się sprawozdania statystyczne MPiPS-01 (plik z nazwą rozpoczynającą się od MPiPS-01 ...) oraz Załącznik 1 do MPiPS-01 (pliki z nazwą rozpoczynającą się od ZAL1 ...) podzielone na powiat i poszczególne gminy obsługiwane przez urząd pracy.

Sprawozdanie MPiPS-01 zawiera:

Dział 1.1 i 1.2 Strukturę i bilans bezrobotnych.
Dział 1.3 Bilans wybranych kategorii bezrobotnych, będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy.
Dział 1.4 Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu.
Dział 2.Poszukujący pracy, osoby uprawnione do dodatku aktywizacyjnego, osoby uczestniczące w działaniach realizowanych w ramach projektów współfinansowanych z europejskiego funduszu społecznego, cudzoziemcy z prawem do zasiłku.
Dział 3. Pośrednictwo pracy i wybrane  formy  aktywizacji.
Dział 4. Zgłoszenia zwolnień i zwolnienia grupowe, zwolnienia monitorowane.

Załącznik 1 do MPiPS-01 zawiera:

Podział ogółu (w tym kobiet) bezrobotnych oraz poszukujących pracy według czasu pozostawania bez pracy, wieku, poziomu wykształcenia i stażu pracy.

Podział bezrobotnych będący w szczególnej sytuacji na rynku pracy według czasu pozostawania bez pracy, wieku, poziomu wykształcenia i stażu pracy.Stopa bezrobocia jest umieszczana na stronie www.psz.praca.gov.pl


Przedruk w całości lub w części oraz wykorzystywanie opracowań opublikowanych na stronach Powiatowego Urzędu Pracy w Braniewie do celów prasowych i innych jest dozwolone wyłącznie z podaniem źródła.

Załączniki

Komentarz Typ Nazwa Data Dodał
Styczeń 2011r. załącznik 01_Styczen2011.zip 2011-02-04 12:10:33 Kępiński Paweł
Luty 2011r. załącznik 02_Luty2011.zip 2011-03-02 11:44:18 Kępiński Paweł
Marzec 2011r. załącznik 03_Marzec2011.zip 2011-05-05 10:55:39 Kępiński Paweł
Kwiecień 2011r. załącznik 04_Kwiecien2011.zip 2011-05-05 10:57:00 Kępiński Paweł
Maj 2011r. załącznik 05_Maj2011.zip 2011-08-05 11:14:56 Kępiński Paweł
Czerwiec 2011r. załącznik 06_Czerwiec2011.zip 2011-08-05 11:16:09 Kępiński Paweł
Lipiec 2011r. załącznik 07_Lipiec2011.zip 2011-08-05 11:37:30 Kępiński Paweł
Sierpień 2011r. załącznik 08_Sierpien2011.zip 2011-09-13 12:14:17 Kępiński Paweł
Wrzesień 2011r. załącznik 09_Wrzesien2011.zip 2011-10-06 08:47:00 Kępiński Paweł
Październik 2011r. załącznik 10_Pazdziernik2011.zip 2011-11-02 14:13:23 Kępiński Paweł
Listopad 2011r. załącznik 11_Listopad2011.zip 2011-12-01 14:23:34 Kępiński Paweł
Grudzień 2011r. załącznik 12_Grudzien2011.zip 2012-01-24 09:22:35 Kępiński Paweł

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Paweł Kępiński
Data powstania: 03.02.2011 11:37
Data ostatniej modyfikacji: 12.11.2012 08:04
Liczba wyświetleń: 5596

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Stan i struktura bezrobocia - rok 2011 03.02.2011 11:58 Paweł Kępiński
2 Stan i struktura bezrobocia - rok 2011 03.02.2011 11:37 Paweł Kępiński